2021. gada 7. decembris

Izglītības iestādes pagastā

19.08.2009

Agrāk pagasta teritorijā darbojās Codes pamatskola un Codes sākumskola. Nolūkā optimizēt Bauskas novada izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā nepietiekamo izglītojamo skaitu iestādē līdz ar to nesamērojami augstās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo iestādē, 2009.gada 18.augustā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu Codes sākumskolu slēgt un mācību procesu Codes sākumskolā 2009.gada 1.septembrī neuzsākt.Turpmāk bērni mācības varēs turpināt Bauskas pilsētas skolās un Codes pamatskolā, kas nodrošina skolēnu nokļūšanu uz skolu ar skolas transportu.
     

     Agrāk pagasta teritorijā darbojās Codes pamatskola un Codes sākumskola. Nolūkā optimizēt Bauskas novada izglītības iestāžu tīklu, ņemot vērā nepietiekamo izglītojamo skaitu iestādē līdz ar to nesamērojami augstās vidējās izmaksas uz vienu izglītojamo, 2009.gada 18.augustā Bauskas novada dome pieņēma lēmumu Codes sākumskolu slēgt un mācību procesu Codes sākumskolā 2009.gada 1.septembrī neuzsākt.Turpmāk bērni mācības varēs turpināt Bauskas pilsētas skolās un Codes pamatskolā, kas nodrošina skolēnu nokļūšanu uz skolu ar skolas transportu.
     
     
       Codes pamatskolā 2007-2008. mācību gadā mācības uzsāka 145 skolēni. Skolā strādā 19 pedagogi un 17 tehniskie darbinieki, psihologs, logopēds, speciālais pedagogs. Šo skolu apmeklē arī bērni no citām pašvaldībām. Skolā aktīvi darbojas skolas padome. Skolai ir plašas sadarbība formas ar vecākiem (atzīts rajona Izglītības pārvaldē). Skolā darbojas dažādi pulciņi- Tautiskās dejas, Ritmika, Ansamblis, Koris 1.-4.klasei, Jaunie satiksmes dalībnieki, Sporta spēle, Radošā darbnīca, Rokdarbi un Novadpētniecība. Skola ieguvu 1.vietu sporta sasniegumu jomā savā grupā rajonā.
     

Lai sekmētu izglītotas, tikumīgas un darbīgas personības attīstību, kurai raksturīga jūtu, intelekta un gribas harmonija, veicināt tās garīgo un fizisko iespēju izkopšanu, skolas un pašvaldības darbs saistās ar - materiālās un konsultatīvās palīdzības sniegšanu bērnu izglītošanā, demokrātijas ideju attīstīšanu skolā, vecāku un sabiedrības iesaistīšanu izglītības problēmu risināšanā, skolas mācību procesa datorizāciju, vecāku izglītošanu pedagoģiskajos un psiholoģiskajos jautājumos.
      Jaunie cilvēki veido augsti kvalificētu un datortehniku pārvaldošu rītdienas darbinieku potenciālu un svarīgu avotu, kas sekmēs biznesa attīstību. Tomēr tas notiks tikai tad, ja vispārējās izglītības un profesionālās izglītības sistēma ies kopsolī ar mūsdienīgo jauno tehnoloģiju attīstību un ja jaunatne, apgūstot šo sistēmu, gūs teicamas tehniskas zināšanas. Izglītības un apmācības pakalpojumu sniedzējiem jāpārorientē savs piedāvājums tādējādi, lai jaunieši varētu celt savu profesionālo izaugsmi un karjeru darba tirgū, attīstīt prasmes, paplašinot savu zināšanu bāzi.
     


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 516 ar 5 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:Sazinies ar mums

63925402 

code@bauska.lv

 

 

Joomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux