2023. gada 28. marts

Autoceļš A7-Rotkalni- autoceļš A7 posma rekonstrukcija

13.11.2009

Cukurbiešu audzēšana ir energoietilpīga nozare, kas saistīta ar jaudīgas smagsvara tehnikas izmantošanu, lai nodrošinātu atbilstošu audzēšanas tehnoloģiju, gan transportētu izaudzēto ražu uz pārstrādes uzņēmumiem. Ņemot vērā to, ka cukurbiešu novākšanas un transportēšanas sezona ilgst no septembra vidus līdz decembra beigām, un, ka šajā laikā parasti ir palielināts nokrišņu daudzums, pastiprināti tika bojāti pašvaldības ceļi. Viens no šādiem ceļiem, kas intensīvi tika izmantots cukurbiešu transportēšanā, ir pašvaldības ceļš "Autoceļš A7 - Rotkalni - Autoceļš A7". Tas ir ceļš ar grants segumu, kas intensīvas ekspluatācijas (tai skaitā, cukurbiešu transportēšanas) rezultātā kļuvis bedrains un grūti izbraucams.
      Codes pagasta padome pieņēma lēmumu ar ELGF Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda atbalstu veikt minētā ceļa rekonstrukciju.
     

      Eiropas Savienības (turpmāk - ES) politika cukura ražošanas atbalstīšanas un tirgus aizsardzības jomā ir novedusi pie cukura pārprodukcijas, augstām cukura realizācijas cenām ES iekšējā tirgū, kas vairakkārt pārsniedza pasaules līmeni, un ierobežotām lēta cukura importa iespējām, vienlaicīgi atbalstot eksportu. Dalība Pasaules Tirdzniecības organizācijā un no tās izrietošo saistību ievērošana ir veicinājusi tirdzniecības liberalizācijas procesu ES, kā rezultātā tika veiktas būtiskas izmaiņas cukura koptirgus organizācijā. Lēmumu par cukura sektora reformu ES lauksaimniecības ministri pieņēma 2006.gada 20.februārī, kad tika apstiprināta Padomes Regula Nr.320/2006, ar ko nosaka pagaidu shēmu cukura rūpniecības restrukturizācijai Kopienā un groza Regulu (EK) Nr.1290/2005 par kopējās lauksaimniecības politikas finansēšanu (turpmāk - Padomes Regula Nr.320/2006). Padomes Regulas Nr.320/2006 mērķis ir veicināt ES cukura ražošanas konkurētspējas paaugstināšanu nākotnē, samazinot un likvidējot neefektīvo cukura ražošanu.
      Ar Padomes Regulu Nr.320/2006 tika izveidots Pagaidu restrukturizācijas fonds, kas ir daļa no Eiropas Lauksaimniecības garantiju fonda (turpmāk ELGF) un kura finanšu resursus veido cukura, izoglikozes un inulīna sīrupa ražotāju iemaksas. Pagaidu restrukturizācijas fondam ir trīs galvenie mērķi:
      1. dot stimulu mazāk konkurētspējīgiem ražotājiem pārtraukt ražošanu;
      2. piešķirt finansējumu, lai atrisinātu sociālās un vides problēmas, kas rodas pēc cukurfabriku slēgšanas;
      3. piešķirt papildu finansējumu reģioniem, ko visvairāk skārusi cukura rūpniecības restrukturizācija.
      Latvijā 2006. gadā cukurbiešu pārstrādi veica divas cukurfabrikas a/s "Jelgavas cukurfabrika" un a/s "Liepājas cukurfabrika". Ņemot vērā, ka tās abas ir nolēmušas pilnībā pārtraukt cukura ražošanu ar 2007./2008. tirdzniecības gadu, Latvijai saskaņā ar Padomes Regulas Nr.320/2006 6. un 7.pantu ir tiesības pretendēt uz papildu finansējumu reģioniem, ko visvairāk skārusi cukura rūpniecības restrukturizācija:
      1) dažādošanas atbalstu, kura pasākumi ir īstenojami cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajos reģionos;
      2) papildu dažādošanas atbalstu, kuru pēc dalībvalsts izvēles var piešķirt dažādošanas pasākumiem, kas paredzēti 1.punktā, vai cukurbiešu audzētājiem, kas pārtraukuši cukurbiešu audzēšanu cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajos reģionos.
      Lai pretendētu uz šo atbalstu, saskaņā ar Komisijas regulu nr. 968/2006, ar kuru nosaka sīki izstrādātus noteikumus, lai īstenotu Padomes Regulu nr. 320/2006, dalībvalstij ir jāizstrādā Valsts Cukura rūpniecības restrukturizācijas programma.
      Ņemot vērā visu iepriekšteikto, kā arī sadarbojoties uz restrukturizācijas procesā skarto teritoriju pārstāvjiem un cukurbiešu audzētāju pārstāvjiem, tika izstrādāta šī Valsts Cukura rūpniecības restrukturizācijas programma.
      Valsts cukura rūpniecības restrukturizācijas programmas mērķis ir radīt pamatu un definēt kārtību, kādā Latvijā ir apgūstami Pagaidu restrukturizācijas fonda Dažādošanas atbalsta un Papildus dažādošanas atbalsta līdzekļi.
      Programmas ietvaros paredzēts īstenot divus pasākumus:
      • Dažādošanas atbalsta pasākumu;
      • Papildus dažādošanas atbalsta pasākumu.
      Dažādošanas atbalsta pasākuma mērķis ir veicināt un atbalstīt cukura rūpniecības restrukturizācijas skartajos reģionos sabiedriskās infrastruktūras objektu bojājumu un vides problēmu, kuru rašanās tieši saistīta ar cukura rūpniecības darbību vai darbības pārtraukšanu, novēršanu, tādējādi veidojot pievilcīgu vidi un sakārtotu infrastruktūru cukura nozari aizstājošas saimnieciskās darbības attīstībai un sakārtojot vidi kopumā.
      Dažādošanas atbalsta pasākuma ietvaros atbalsta finansējums tika piešķirts projektiem, kuri tiek realizēti cukura nozares reģiona vietējo pašvaldību lauku teritorijās un divās pilsētās (Jelgavā un Liepājā), atrisinot sabiedriskās infrastruktūras bojājumu un vides problēmas, kuru izcelsme ir tieši saistīta ar cukura nozares līdzšinējo darbību, vai ir tās restrukturizācijas sekas.
      Codes pagasta iedzīvotāju galvenā nodarbošanās ir lauksaimniecība. Ar to aktīvi nodarbojas 57 zemnieku saimniecības, 3 sabiedrības ar ierobežotu atbildību un ap 150 piemājas saimniecības. Galvenā nozare ir augkopība - graudaugu, rapša, dārzeņu, kartupeļu un lopbarības kultūru audzēšana. Mazāk attīstīta piena lopkopība un cūkkopība. Laika periodā līdz 2006.gadam izplatīta bija cukurbiešu audzēšana - ar to nodarbojās 20 zemnieku saimniecības, kas produkciju piegādāja Jēkabpils cukurfabrikai. Pēc šīs fabrikas sabrukuma 1998.gadā, daļa saimniecību cukurbiešu audzēšanu pārtrauca, bet pārējās turpināja darboties šajā nozarē, piegādājot bietes Jelgavas un Liepājas cukurfabrikām. 2006.gada ražai, kas bija pēdējais gads nozarei, cukurbietes Codes pagastā audzēja 9 zemnieku saimniecībās ar kopējo cukurbiešu platību 391,5 ha.
      Cukurbiešu audzēšana ir energoietilpīga nozare, kas saistīta ar jaudīgas smagsvara tehnikas izmantošanu, lai nodrošinātu atbilstošu audzēšanas tehnoloģiju, gan transportētu izaudzēto ražu uz pārstrādes uzņēmumiem. Ņemot vērā to, ka cukurbiešu novākšanas un transportēšanas sezona ilgst no septembra vidus līdz decembra beigām, un, ka šajā laikā parasti ir palielināts nokrišņu daudzums, pastiprināti tika bojāti pašvaldības ceļi. Viens no šādiem ceļiem, kas intensīvi tika izmantots cukurbiešu transportēšanā, ir pašvaldības ceļš "Autoceļš A7 - Rotkalni - Autoceļš A7". Tas ir ceļš ar grants segumu, kas intensīvas ekspluatācijas (tai skaitā, cukurbiešu transportēšanas) rezultātā kļuvis bedrains un grūti izbraucams.
      Codes pagasta padome pieņēma lēmumu ar ELGF Cukura rūpniecības restrukturizācijas fonda atbalstu veikt minētā ceļa rekonstrukciju.
      Projekts tika realizēts laikā no 2009.gada 13.februāra līdz 2009.gada 13.novembrim, kad projekta realizāciju pārņēma Bauskas novada dome.
      Projekta rezultātā ir rekonstruēts 2,73 km garš ceļa posms.
      Projekta kopējās izmaksas sastādīja LVL 72493,32 , tai skaitā ELGF finansējums LVL 41933,02 un valsts finansējums LVL 13977,67.
     


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 671 ar 6 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux