2023. gada 28. marts

PABEIGTA GUNTU CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA UN REKONSTRUKCIJA

14.04.2014

2012. gada 25. aprīlī  tika noslēgta vienošanās ar Valsts aģentūru "Centrālā finanšu un līgumu aģentūra" par Eiropas Savienības fonda projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā" (Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/132) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešíiršanu. Ðī projektu mēríis ir nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un samazināt ūdens zudumus.

2014.gada 29.janvārī tika parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un Guntu ciema iedzīvotāji uzsāka kvalitatīva dzeramā ūdens lietošanu. Projekta "Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Guntu ciemā" ietvaros tika izveidots jauns artēziskais urbums uz pašvaldības zemes, rekonstruēti dzeramā ūdens piegādes tīkli un izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija.

Pirms projekta ieviešanas Guntu ūdenslietotāji bija spiesti lietot ūdeni, kurš bija duļíains un saturēja dzelzi 2.59 miligrami uz litru. Ðobrīd, pēc ūdenssaimniecības rekonstrukcijas, ūdens kvalitāte ir strauji paaugstinājusies, ūdens ir tīrs un  kopējais dzelzs daudzums ūdenī ir mazāks par 0.05 miligrami uz litru. Tā kā ūdens tīkli ir izbūvēti jauni, tad arī plīsumi ūdens tīklos vairs nebūs, ūdens piegāde būs nepārtraukta un samazināsies dzeramā ūdens zudumi.

Projekta ieviešanai tika izmantots kopējais finansējums 110988.37 euro, tai skaitā attiecināmās izmaksas  110157.64 euro. ERAF līdzfinansējums 93633,99 euro (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzekļi 16523.65 (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

 

Dace Šķiliņa

Codes pagasta pārvaldes vadītāja


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 112 ar 5 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux