2023. gada 28. marts

PABEIGTA JAUNCODES CIEMA ŪDENSSAIMNIECĪBAS ATTĪSTĪBA UN REKONSTRUKCIJA

21.05.2014

 

 

2012. gada 25. aprīlī  tika noslēgta vienošanās ar Valsts aģentūru „Centrālā finanšu un līgumu aģentūra” par Eiropas Savienības fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā” (Projekta identifikācijas Nr. 3DP/3.4.1.1.0/11/APIA/CFLA/131) īstenošanu un Eiropas Reģionālās attīstības fonda (ERAF) līdzfinansējuma piešíiršanu. Šī projekta mēríis ir nodrošināt kvalitatīvu dzeramā ūdens piegādi un samazināt ūdens zudumus.

2014.gada 21.maijā tika parakstīts akts par būves pieņemšanu ekspluatācijā un Jauncodes ciema Gravu ūdens apgādes sistēmas lietotāji uzsāka kvalitatīva dzeramā ūdens lietošanu. Projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Bauskas novada Codes pagasta Jauncodes ciemā” ietvaros tika rekonstruēti maģistrālie ūdens apgādes tīkli un izbūvēta dzeramā ūdens sagatavošanas stacija.

Pirms projekta ieviešanas ūdenslietotāji bija spiesti lietot ūdeni, kurš bija duļíains un saturēja dzelzi, ūdens apgādes tīkli bija nolietojušies, tādēļ bieþi trases plīsa un iedzīvotājiem regulāri tika pārtraukta ūdens padeve uz remonta laiku. Šobrīd, pēc ūdenssaimniecības rekonstrukcijas, ūdens kvalitāte ir paaugstinājusies, ūdens ir tīrs un  kopējais dzelzs daudzums ūdenī ir tikai 0.125 miligrami uz litru. Tā kā ūdens tīkli ir izbūvēti jauni, tad arī plīsumi ūdens tīklos vairs nebūs, ūdens piegāde būs nepārtraukta un samazināsies dzeramā ūdens zudumi. Vienīgā problēma, kas vēl joprojām ir saglabājusies ir tā, ka projektā, saskaņā ar kuru tika veikta rekonstrukcija, netika paredzēta visu individuālo dzīvojamo māju pārslēgšana pie jaunizbūvētās ūdens trases. Daļa individuālo māju Draudzības un Lauku ielā tiek nodrošinātas ar ūdeni, izmantojot nelielu veco pievadu. Šāds risinājums tika paredzēts projektā, jo tika mainīta maģistrālo ūdens vadu  atrašanās vieta, ūdens vadu pārnesot uz pašvaldības autoceļiem, lai remontdarbu laikā nebūtu jāposta īpašnieku pagalmi, tomēr tas rada risku, ka vecajos trases posmos ūdensvads turpinās plīst un šo māju iedzīvotājiem bieþāk būs ūdens padeves traucējumi. Daudzi privātmāju īpašnieki ir to sapratuši un jau pieslēgušies jaunizbūvētajiem  ūdensvada pieslēgumiem. Tos Draudzības un Lauku ielas  individuālo māju īpašniekus, kuri to vēl nav izdarījuši  aicinām, pēc iespējas ātrāk to izdarīt, lai izvairītos no neērtībām, kas rodas ūdensvada plīsuma gadījumos. Codes pagasta pārvaldes ūdenssaimniecības speciālisti ir gatavi palīdzēt darbos ar savu darbaspēku, bet tā kā mums nav pieejama maza izmēra rakšanas tehnika, tad ar tehniku varam palīdzēt tikai tiem iedzīvotājiem, kuru pagalmi ir pietiekoši plaši, lai rakšanas darbus veiktu ar JUMZ traktortehniku. Par iespējamo palīdzību lūdzu interesēties pa tālruni 63925402.

Projekta ieviešanai tika izmantots kopējais finansējums 3660322.79 euro, tai skaitā attiecināmās izmaksas  365731.20  euro. ERAF līdzfinansējums 310871.52 euro (85% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām) un pašvaldības līdzekļi 54859.68 (15% no kopējām projekta attiecināmajām izmaksām).

 

Dace Šķiliņa

Codes pagasta pārvaldes vadītāja


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 119 ar 6 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:

 

Sazinies ar mums
63925402 
code@bauska.lvJoomla3 Appliance - Powered by TurnKey Linux