2019. gada 16. decembris

Meklēšana

SABIEDRISKĀ APSPRIEŠANA

15.10.2019

PAZIŅOJUMS

par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai

 

Saskaņā ar Bauskas novada domes 2019.gada 26.septembra lēmumu (prot. Nr. 12, 13.p.) „Par Bauskas novada teritorijas plānojuma 1.redakcijas un Vides pārskata projekta nodošanu publiskajai apspriešanai” uzsākta Bauskas novada teritorijas plānojuma (1.0) un Vides pārskata projekta sabiedriskā apspriešana.

 

Teritorijas plānojums paredz Codes, Ceraukstes un Īslīces pagasta teritorijas daļu pievienošanu Bauskas pilsētai.

 

Sabiedriskās apspriešanas posms noteikts no 2019.gada 14.oktobra līdz 2019.gada 14.novembrim.

 

Teritorijas plānojuma un Vides pārskata izstrādātājs: SIA „Reģionālie projekti”, Rūpniecības iela 32b – 501, Rīga, LV-1045, Latvija. Interneta mājaslapa http://rp.lv/.

 

Ar Teritorijas plānojuma redakciju (1.0) un Vides pārskata projektu  ELEKTRONISKO VERSIJU var iepazīties Valsts vienotajā ģeotelpiskās informācijas portālā  https://geolatvija.lv/geo/tapis#document_11945 

Ar Teritorijas plānojuma redakcijas (1.0) un Vides pārskata projekta DRUKĀTIEM MATERIĀLIEM var iepazīties Bauskas novada administrācijas ēkā (Uzvaras iela 1, Bauska), 348.kabinetā, darba dienu laikā.

Publiskās apspriešanas sanāksmes notiks:

Datums un laiks 

Pagasts/Pilsēta 

Norises vieta 

30.10.2019.

plkst. 12:00

Vecsaules pagasts

Vecsaules saieta nams, Vecsaule,

Vecsaules pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 15:00

Brunavas pagasts

Brunavas pagasta pārvalde,

„Ērgļi”, Ērgļi, Brunavas pag., Bauskas nov.

30.10.2019.

plkst. 18:00

Ceraukstes pagasts

Ceraukstes pagasta pārvalde, „Tautas nams”, Ceraukste, Ceraukstes pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 15:00

Gailīšu pagasts

Gailīšu pagasta pārvalde, Bauskas iela 2, Uzvara, Gailīšu pag., Bauskas nov.

01.11.2019.

plkst. 18:00

Codes pagasts

Codes pagasta Jauncodes bibliotēka, Draudzības iela 3-32, Jauncode, Codes pag., Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 12:00

Dāviņu pagasts

Dāviņu pagasta pārvalde, Raiņa iela 1,

Dāviņu pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 15:00

Mežotnes pagasts

Mežotnes pagasta pārvalde, Pils iela 8, Mežotne, Mežotnes pagasts, Bauskas nov.

05.11.2019.

plkst. 18:00

Īslīces pagasts

Īslīces kultūras nams,

Īslīces pagasts, Bauskas nov.

06.11.2019.

plkst.18:00

Bauskas pilsēta

Bauskas novada administrācija,

Uzvaras iela 1, Bauska

 

Rakstiskus priekšlikumus var iesniegt līdz 14.11.2019. plkst.17:00 Bauskas novada administrācijā, Uzvaras ielā 1, Bauska, Bauskas novads, LV-3901. Elektroniski tīmekļa vietnē – https://geolatvija.lv/geo/tapis vai pa e-pastu: planojums@bauska.lv. Iesniedzot priekšlikumus, jānorāda kontaktinformācija (vārds, uzvārds vai uzņēmuma nosaukums, adrese, tālruņa numurs un/vai e-pasta adrese), kā arī īpašuma, par kuru tiek izteikts priekšlikums, adrese un kadastra numurs.

Kontaktpersona: Bauskas novada administrācijas Attīstības un plānošanas nodaļas teritorijas plānotāja Dace Platonova, tālr.: 63963972, e-pasts: dace.platonova@bauska.lv.


<< Atpakaļ

Vārds/niks:

Teksts


Ievadiet drošības kodu saskaitīt 311 ar 4 

Lasīt līdzīgus rakstus par šo pašu tēmu:SEKO mums 

 

 

Iesakām izmantot

 

Tavs nekustamā īpašuma nodoklis